Katastrofdoktorn - berättelser från fältet

Johan Von Schreeb


Som 30-åring var Johan von Schreeb en av tre unga entusiastiska läkare som startade Läkare utan gränser i Sverige. Sedan dess har han ägnat stor del av sitt yrkesliv åt katastrofmedicin. I Katstrofdoktorn delar han med sig av intryck och tankar från sitt arbete.

Marked as retail on original download source.

Show sample text content

Download sample